• Home menu
 • quizzes menu
 • whiteboard menu
 • CAS menu
 • IES Santa Eugènia

   

  llista de múltiples

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  llista de múltiples (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  llista de múltiples (3)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  identificació de primers

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  identificació de primers (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  identificació de primers (3)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  identificar descomposició

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  identificar descomposició (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  identificar descomposició (3)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Trobar un primer gran

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Trobar un primer gran (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Trobar un primer gran (3)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  escaladors (mcm)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Conversió a cm

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Conversió a cm

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Conversió a m^2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Conversió a m^2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  de complexa a metres

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  de complexa a metres

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  de complexa a metres^2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  de complexa a metres^2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  passar a forma complexa amb
  operacions(1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  passar a forma complexa amb
  operacions(1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  passar a forma complexa amb
  operacions(1) (superficie)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  passar a forma complexa amb
  operacions(1) (superficie)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  passar a forma complexa (1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  passar a forma complexa (1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  passar a forma complexa (1)
  (superficie)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  passar a forma complexa (1)
  (superficie)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  area de figura entre 2 cercles

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  area de figura entre 2 cercles

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  area figura rara

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  area figura rara

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  area i perímetre d'un cercle

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  area i perímetre d'un cercle

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  area semicorona

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  area semicorona

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  3 quadrats (**)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  area i perimetre d'un triangle
  rectangle

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  area i perimetre d'un triangle
  rectangle

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  area i perimetre d'un triangle
  rectangle

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  area i perimetre d'un triangle
  rectangle

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  triangle rectangle: area i
  altura sobre la hipotenusa

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  triangle rectangle: area i
  altura sobre la hipotenusa

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  triangle rectangle: area i
  altura sobre la hipotenusa

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  triangle rectangle: area i
  altura sobre la hipotenusa

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  altura? donada area i base

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  altura? donada area i base

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  perimetre i àrea d'un paral
  lelogram

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  perimetre i àrea d'un paral
  lelogram

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Perimetre? donada area i
  altura

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Perimetre? donada area i
  altura

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  perímetre àrea i diagonal
  d'un rectangle

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  perímetre àrea i diagonal
  d'un rectangle

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  perímetre àrea i diagonal
  d'un rectangle (decimals)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  perímetre àrea i diagonal
  d'un rectangle (decimals)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  àrea i perímetre d'un rombe
  donades les diagonals

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  àrea i perímetre d'un rombe
  donades les diagonals

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  arrel (b^2+4ac)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  caixes llet (**)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  diners entre 3 amics

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  kilometres feina

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Calcul de complementari i
  suplementari

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Calcul de complementari i
  suplementari 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Calcul de complementari i
  suplementari 3

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Calcul de complementari i
  suplementari 4

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Càlcul dels angles de dues
  rectes paral·leles i una
  secant

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  de complexa a segons

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  de segons a complexa

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  identificació d'angles
  oposats, corresponents,
  interns i externs

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  mesura d'angles (dividint)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  mesura d'angles (multiplicant)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  suma i resta en forma complexa
  (1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  suma i resta en forma complexa
  (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  suma i resta en forma complexa
  (3)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  suma i resta en forma complexa
  (4)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  suma i resta en forma complexa
  (5)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  estimació d'angles (ggb)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  estimació d'angles (ggb)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  estimació d'angles (ggb)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  estimació d'angles (ggb)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  estimació d'angles (ggb)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  estimació d'angles (ggb)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  posició de dues rectes

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

  Licencia de Creative Commons WIRIS collection contents are licensed under a diversity licenses. Each content includes a description of the license.
  Most of the content are licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.
  Forgot your password?