• Home menu
 • quizzes menu
 • whiteboard menu
 • CAS menu
 • Equacions i sistemes

   

  ALG EQS desenvolupament
  resolució irracional

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS desenvolupament
  resolució irracional

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS desenvolupament
  resolució irracional

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució equació
  irracional

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS Problema de l'examen
  tipus test

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS Problema de la barreja

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS Problema de la bodega

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS Problema de les edats

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS Problema de les
  edats_1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema de les
  pàgines d'un llibre

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS Problema de nombres
  consecutius

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS Problema de nombres
  consecutius_1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS Problema del sopà

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS Problema dels bitllets

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS Problema dels
  bitllets_1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS Problema dels segells

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 1r grau
  (1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 1r grau
  (1)_1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 1r grau
  (1)_2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 1r grau
  (1)_3

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 1r grau
  (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 1r grau
  (2)_

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 1r grau
  (2)_1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 1r grau
  (2)_2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 1r grau
  (2)_3

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 1r grau
  (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució equació
  racional (x al denominador)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució equació
  racional (x al denominador)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució inequació
  de primer grau

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució inequació
  de primer grau

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS concepte de solució

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS nombre de solucions eq
  2n grau

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS nombre solucions eq 2n
  grau paràmetre

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema buscar
  número

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema buscar
  número_1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema de la
  diagonal del rectangle

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema de la suma de
  quadrats

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema de la suma de
  quadrats_1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema del cinema

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema del
  perímetre del rectangle

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema del producte
  de dos nombres

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema del producte
  de dos nombres_1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema del quadrat

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema del radi del
  cercle

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema del triangle
  rectangle

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema del àrea del
  rectangle

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS problema dels nombres
  consecutius

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 2n grau
  ax^2+b=0 té solució

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 2n grau
  ax^2+bx+c=0 pot no tenir
  solució

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 2n grau
  ax^2+bx+c=0 té solució

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 2n grau
  ax^2+bx=0

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 2n grau
  ax^2+c=0 pot no tenir
  solució

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 2n grau
  no forma natural

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 2n grau
  no forma natural_1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 2n grau
  no forma natural_2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 2n grau
  no forma natural_núm
  racionals

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 2n grau
  errors comuns

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 2n grau
  no forma natural solució
  única

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 2n grau
  racional (x al denominador)_

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució eq 2n grau
  racional (x al denominador)_1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució inequació
  segon grau

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució inequació
  segon grau 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS resolució inequació
  segon grau 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG EQS simplificar
  expressions algebraiques

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST gràfic i equació
  de la recta

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST gràfic i sitema
  d'equacions Compatible
  determinat

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST gràfic i sitema
  d'equacions Incompatible

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema d'invertir
  les xifres d'un número

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema de l'AMPA

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema de la
  barreja de cafè.

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema de la
  barreja de sucs de fruita

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema de la
  col·lecció de discs

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema de la
  col·lecció de discs_1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema de la
  proporció

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema de les edats

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema de les
  edats_1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema de les
  entrades de teatre

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema de les
  monedes

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema del
  descompte

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema dels conills
  i les gallines

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema dels cotxes

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema dels
  entrepans i refresc

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema dels
  problemes de matemàtiques

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST problema dels sabons
  i la colonia

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST Problema rectangle
  perímetre

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST Problema rectangle
  perímetre_1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST Problema rectangle
  semblant

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST relaciona gràfic de
  sistema amb rectes
  GGB_alumne(Sí funciona)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST relaciona gràfic de
  sistema amb rectes
  GGB_professor (Sí funciona)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AlG SIST relacionar gràfic
  amb tipus de sistema

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AlG SIST relacionar gràfic
  amb tipus de sistema_1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AlG SIST relacionar gràfic
  d'un sistema i equacions de
  rectes

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST relacionar gràfic
  recta amb equació

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST sistema L1 compatible
  determinat solució entera

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST sistema NL1 (q)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST sistema NL1 (q)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST sistema NL2 (q)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST sistema NL2b (q)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST sistema NL3 (q)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST sistema NL3 (q)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST sittema L1 compatible
  determinat

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST sittema L1 compatible
  determinat no forma natural

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST sittema L1 compatible
  determinat no forma natural i
  quebrats

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST sittema L1 compatible
  indeterminat

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST sittema L1 compatible
  indeterminat no forma natural

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST sittema L1
  incompatible

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  ALG SIST sittema L1
  incompatible no forma natural

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

  Licencia de Creative Commons WIRIS collection contents are licensed under a diversity licenses. Each content includes a description of the license.
  Most of the content are licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.
  Forgot your password?