• Home menu
 • quizzes menu
 • whiteboard menu
 • CAS menu
 • Una mica de tot 1r Ciències

   

  Angles i distàncies

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Asímptotes verticals i
  horitzontals

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Càlcul hipotenusa

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada d'exponencial
  composada

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada de logarítmica
  composada

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada de polinòmica

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada de racional

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada de radical composat

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Equació circumferència a
  partir de punt i radi

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Equació contínua de la recta

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Equació explícita

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Equació implícita

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Limits a l'infinit

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Limits en un punt

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Mòdul d'un vector

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Operacions combinades amb
  vectors

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Producte escalar de dos
  vectors

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Punt d'una recta implícita

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Punt i radi d'una
  circumferència a partir de
  l'equació

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Raons trigonomètriques

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Reconeixement gràfica per
  asímptota

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Recta paral·lela a una donada

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Recta tangent paral·lela a
  una recta

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Teorema del cosinus

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Teorema del sinus

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Vector d'una recta implícita

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Vector normal i pendent

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

  Licencia de Creative Commons WIRIS collection contents are licensed under a diversity licenses. Each content includes a description of the license.
  Most of the content are licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.
  Forgot your password?