• Home menu
 • quizzes menu
 • whiteboard menu
 • CAS menu
 • Batxillerat

   

  Permutacions amb repetició

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Permutacions sense repetició

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Permutacions sense repetició

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Variacions amb repetició

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Variacions amb repetició

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Variacions sense repetició

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Variacions sense repetició

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivabilitat de funcions a
  trossos

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada composta 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada composta 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada funció racional

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada funció racional

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada polinomis 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada polinomis 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada polinomis 3

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada polinomis 4

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada polinomis 5

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada producte 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada producte 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada quocient 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada quocient 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Derivada quocient 3

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Màxims relatius

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Màxims relatius funció
  polinòmica

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Optimitzacio rectangle inscrit
  en isòscels

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Optimització cablejat

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Optimització cilindre volum
  màxim amb àrea donada

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Optimització rectangle base
  doble alçada

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Punts singulars 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Recta tangent paral·lela a
  una recta donada

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Tendència en +inf

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Tendència en +inf

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Freqüència de
  capitalització

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Interès compost - Càlcul
  capital final

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Interès compost - Càlcul
  capital inicial

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Interès compost - Càlcul
  taxa

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Interès compost - Càlcul
  temps

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Interès compost amb f -
  Capital final

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Interès simple - Càlcul
  capital final

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Interès simple - Càlcul
  capital inicial

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Interès simple - Càlcul taxa

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Interès simple - Càlcul
  temps

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Nominal a partir de la TAE

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Quota d'amortització

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  TAE a partir de la nominal

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Domini funció racional 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Distància entre 2 rectes
  paral·leles

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Distància entre 2 rectes que
  es creuen

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Distància entre un punt i una
  recta

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Pla perpendicular a una recta

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Projecció ortogonal punt
  sobre pla

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Projecció ortogonal punt
  sobre recta

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Posició relativa de dos plans
  (general - canònica)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Posició relativa de dues
  rectes (general - general)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Posició relativa de dues
  rectes (vectorial - vectorial)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Posició relativa de recta
  (general) i pla (general)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Posició relativa de recta
  (vectorial) i pla (general)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Equació d'un pla que conté
  dues rectes paral·leles

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Equació vectorial d'un pla
  (general)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Pertinença d'un punt a una
  recta

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Punts coplanaris

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Vector director d'una recta
  implícita 3D

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Vectors directors d'un pla

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Combinació lineal 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Combinació lineal 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Producte vectorial 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Vectors ortogonals 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Volum paral·lelepíped

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Volum piràmide base
  triangular

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Àrea paral·lelogram

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Primitiva immediata 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Primitiva immediata 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Primitiva immediata 3

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Primitiva immediata 4

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Primitiva per un punt donat

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Primitiva quasi-immediata 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Primitiva quasi-immediata 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Primitiva quasi-immediata 3

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Primitiva quasi-immediata 4

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Primitiva quasi-immediata 5

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Primitiva quasi-immediata 6

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Primitives per parts 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Àrea determinada per 2
  funcions (no entre les dues)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Àrea entre 2 funcions

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Límit a l'infinit -
  polinòmica 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Límit a l'infinit -
  polinòmica 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Límit a l'infinit -
  polinòmica 3

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Límit a l'infinit - racional
  1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Límit a l'infinit - racional
  2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Límit a l'infinit - racional
  3

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Límit a l'infinit - racional
  4

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Límit en un punt -
  polinòmica 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Límit en un punt - racional
  amb IND 0/0 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Límit en un punt - racional
  amb IND 0/0 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Classificació de sistemes

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

  Licencia de Creative Commons WIRIS collection contents are licensed under a diversity licenses. Each content includes a description of the license.
  Most of the content are licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.
  Forgot your password?