• Home menu
 • quizzes menu
 • whiteboard menu
 • CAS menu
 • Analisi

   

  CONT càlcul límits a +
  infinit.

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT càlcul límits a +
  infinit.

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT càlcul límits a -
  infinit.

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT càlcul límits a -
  infinit.

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT càlcul límits en un
  punt

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT càlcul límits en un
  punt

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT desenvolupar racional,
  asimptota vertical i obliqua

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT desenvolupar racional,
  asimptota vertical i obliqua

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT funció continua

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT funció continua

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT funció continua 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT racional, asimptota
  horitzontal

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT racional, asimptota
  horitzontal

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT racional, asimptota
  vertical i horitzontal

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT racional, asimptota
  vertical i horitzontal

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT racional, asimptota
  vertical i obliqua

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT racional, asimptota
  vertical i obliqua

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT racional, tipus de
  discontinuitat, continua

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT racional, tipus de
  discontinuitat, continua

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT racional, tipus de
  discontinuitat, disc evitable
  i asimptòtica

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT té asímptota
  horitzontal? exponencial

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  CONT té asímptota vertical?
  log

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER derivada d'un polinomi

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER derivada d'un producte

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER derivada d'un quocient

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER derivada d'un quocient
  desenvolupada

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER derivada d'una composició
  2 func

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER derivada polinomi 3r grau
  parametre

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER desenvolupar càlcul recta
  tangent

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER determinar paràmtre recta
  tg // recta donada

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER interpreta graf 1a
  derivada imatge, pendent
  recta tg

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER interpreta graf funció
  logaritme, signe 1a i 2a
  derivada

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER interpreta graf funció,
  signe 1a i 2a derivada

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER interpreta gràfica
  funció quad, 1a derivada

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER recta tangent en un punt

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER interpreta graf 1a
  derivada creixement i 2a

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  DER interpreta graf 1a
  derivada creixement i 2a (2)
  pend neg

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL concepte funció 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL concepte funció 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL concepte funció 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL desenvolupa determinar
  funció quad a partir de tres
  punts

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL determinar f lineal
  donat 1 punt

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL determinar f lineal
  donat 1 punt

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL determinar funció afi
  2 punts

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL determinar funció afi
  2 punts

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL determinar funció afi
  2 punts gràfica

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL determinar funció afi
  2 punts gràfica

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL determinar funció
  quadràtica 3 punts

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL determinar funció
  quadràtica 3 punts

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL f afí pendent i
  ordenada origen

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL f afí pendent i
  ordenada origen

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL f afí pendent i
  ordenada origen 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL f afí pendent i
  ordenada origen 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL f afí pendent,
  ordenada origen i imatge

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL f afí pendent,
  ordenada origen i imatge

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL f afí pendent,
  ordenada origen i imatge

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL funció quadratica
  característiques

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL funció quadratica
  característiques

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL funció quadratica
  característiques 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL Imatge/antiimatge 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL Imatge/antiimatge 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL Imatge/antiimatge 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL reconeixer gràfiques

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL reconèixer gràfiques
  2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  AN FPOL reconèixer gràfiques
  2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI dilatacions i
  contraccions

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI dilatacions i
  contraccions

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI dilatacions i
  contraccions recorregut i
  període

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI dilatacions i
  contraccions recorregut i
  període

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI equació trigonomètrica
  senzilla

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI equació trigonomètrica
  senzilla

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI raonar elecció funció
  transformada

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI raonar elecció funció
  transformada

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI reconeixer funcions
  trigonomètriques

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI reconeixer funcions
  trigonomètriques

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI reconèixer funcions
  trigonomètriques inverses

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI reconèixer funcions
  trigonomètriques inverses

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI reconèixer funcions
  trigonomètriques totes

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI signe sinus i cosinus 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI signe sinus i cosinus 1
  (a partir sinus)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI signe sinus i cosinus 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI signe sinus i cosinus 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI signe sinus i cosinus 3
  (a partir cosinus)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI simetria sinus cosinus

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI simetria sinus cosinus

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI translacions horitzontals

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI translacions horitzontals

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI translacions verticals

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI translacions verticals

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI translacions verticals i
  horitzontals

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FTRI translacions verticals i
  horitzontals

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FEXLOG definicio log
  determinar base

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FEXLOG definicio log
  determinar base

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FEXLOG definicio log
  determinar base

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FEXLOG definicio log
  determinar valor

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FEXLOG definicio log
  determinar valor

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FEXLOG definicio log
  determinar valor

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FEXLOG definicio log
  determinar valor 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FEXLOG definicio log
  determinar valor 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  FEXLOG desenvolupar resolució
  eq exp

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

  Licencia de Creative Commons WIRIS collection contents are licensed under a diversity licenses. Each content includes a description of the license.
  Most of the content are licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.
  Forgot your password?