• Home menu
 • quizzes menu
 • whiteboard menu
 • CAS menu
 • Integració de funcions de variable real

   

  01. Càlcul de primitives
  immediates

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  02. Càlcul de primitives
  quasi-immediates

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  03. Càlcul de primitives
  mitjançant integració per
  parts

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  04. Càlcul de primitives
  mitjançant canvi de variable

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  05. Càlcul de primitives de
  funcions racionals (part 1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  06. Càlcul de primitives de
  funcions racionals (part 2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  07. Càlcul de primitives de
  funcions racionals (part 3)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  08. Integrals de Riemann:
  aproximacions superiors

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  09. Integrals de Riemann:
  aproximacions inferiors

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  10. Integrals de Riemann:
  aproximacions utilitzant la
  regla del trapezi

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  11. Integrals de Riemann:
  Regla de Barrow

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  12. Càlcul d'àrees I:
  càlcul de l'àrea delimitada
  per una funció i l'eix OX

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  13. Càlcul d'àrees II:
  càlcul de l'àrea entre dues
  corbes

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  14. Impròpies 1a espècie
  (borrar)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  14. Impròpies de 1a espècie

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  15. Impròpies de 2a espècie

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

  Licencia de Creative Commons WIRIS collection contents are licensed under a diversity licenses. Each content includes a description of the license.
  Most of the content are licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.
  Forgot your password?