• Home menu
 • quizzes menu
 • whiteboard menu
 • CAS menu
 • Funcions

   

  domini (arrel d'una recta) 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  domini (arrel d'una recta) 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  domini (arrel de paràbola) 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  domini (arrel de paràbola) 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  domini (quocient d'una
  parabola) 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  domini (quocient d'una
  parabola) 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  domini (quocient d'una recta)
  1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  domini (quocient d'una recta)
  2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  domini (quocient de arrel de
  paràbola) 1

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  domini (quocient de arrel de
  paràbola) 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Aparellar gràfics amb
  funcions

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Aparellar gràfics amb
  funcions (amb colors)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Dibuixar paràbola (entrega al
  professor) (1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Dibuixar paràbola (entrega al
  professor) (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Taula de valors i identificar
  gràfic (1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Taula de valors i identificar
  gràfic (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Taula de valors i identificar
  gràfic (3)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  creixement i decreixement (a
  trossos) (1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  De enunciat a funció

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  De enunciat a funció 2

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Calcular l'eq. de la recta a
  partir del gràfic (1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Calcular l'eq. de la recta a
  partir del gràfic (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Calcular l'eq. de la recta a
  partir del gràfic (3)
  (pendent racional)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Calcular l'eq. de la recta a
  partir del gràfic (4)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Eq lineal que passa per dos
  punts (1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Eq lineal que passa per dos
  punts (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Eq lineal que passa per dos
  punts (3)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Eq lineal que passa per dos
  punts (4)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Eq punt pendent (1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Eq punt pendent (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Eq punt pendent (3)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  Eq punt pendent (4)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  relacionar gràfic amb funció
  afí

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  relacionar gràfic amb funció
  de prop.

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  TVM - lineal (1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  TVM - lineal (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  TVM - lineal (3) fracció

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  TVM - lineal (4) fracció i
  fracció

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  TVM - prop. inversa (1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  TVM - prop. inversa (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  TVM - quadratica (1)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

   

  TVM - quadratica (2)

  previewPreview previewAlgorithm downloadDownload

  Licencia de Creative Commons WIRIS collection contents are licensed under a diversity licenses. Each content includes a description of the license.
  Most of the content are licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.
  Forgot your password?